Bảng Xếp Hạng Reset

Bảng xếp hạng Reset lục địa Mu Đại Thiên Sứ

Xếp Hạng Tên Nhân Vật Số Lần Reset Mu
1 s21.Soul 72 1
2 s23.Josh 57 1
3 s23.OniChan 47 1
4 s22.Snoop 40 1
5 s22.ThienDe 36 1
6 s23.SINz 28 1
7 s23.Steven 25 1
8 s22.wheydb 22 1
9 s20.AnhLinh 20 1
10 s22.LiziDi 12 1
11 s23.choivui 10 1
12 s22.Bow 7 1
13 s22.CộtĐiện 4 1
14 s21.GOD 4 1
15 s23.SatyOne 4 1
16 s23.Shelley 4 1
17 s22.NullCar 3 1
18 s22.Sapir 1 1