Bảng Xếp Hạng đua top Reset

Bảng xếp hạng Reset lục địa Mu Đại Thiên Sứ

Xếp Hạng Tên Nhân Vật Số Lần Reset Mu
1 s38.WindNTP 4121 1
2 s39.Kabaner 3147 1
3 s39.Ninh 1870 1
4 s37.Aderson 1217 1
5 s35.Mozilaa 706 1
6 s23.Athena 503 1
7 s41.ÁcThần 338 1
8 s34.Destroy 314 1
9 s25.okida 221 1
10 s38.khanhkl 202 1
11 s37.Poison 144 1
12 s41.Amy 116 1
13 s41.ShinHeL 116 1
14 s42.φSihinφ 98 1
15 s38.HiềnPro 89 1
16 s42.BaconJ 88 1
17 s40.SexLove 83 1
18 s41.MaxPro 81 1
19 s42.shjnbul 69 1
20 s41.Alicee 67 1
21 s34.BMWi8 64 1
22 s42.TNT 63 1
23 s40.ℌ໔ℜ؏ৡ☬ 60 1
24 s41.Butler 55 1
25 s41.Mạnh 47 1
26 s41.Bún-Đậu 40 1
27 s41.sdio 35 1
28 s41.DepTrai 34 1
29 s40.Unicorn 31 1
30 s42.LyLy 30 1
31 s42.Athena 25 1
32 s35.BoonSai 25 1
33 s41.FaChip 24 1
34 s42.Mếp 17 1
35 s32.LinhHoa 14 1
36 s41.Hoanh 10 1
37 s41.Alucard 10 1
38 s34.MasterD 9 1
39 s40.clone1 3 1
40 s40.RaglenB 3 1
41 s5.AliceMu 2 1
42 s41.Gillz 2 1
43 s40.lzyisre 2 1
44 s41.IDOL 2 1
45 s31.luis 1 1
46 s41.LãoĐại 1 1
47 s32.SơLuyến 1 1
48 s37.Tobias 1 1
49 s35.LinhHoa 1 1
50 s38.ThiênTa 1 1
51 s10.Obama 1 1
52 s40.phen 1 1
53 s40.Amy 1 1
54 s41.Peheo 1 1
55 s29.HoàiH2 1 1
56 s14.sido 1 1
57 s41.zylam 1 1
58 s38.nhóxsơn 1 1