Bảng Xếp Hạng Reset

Bảng xếp hạng Reset lục địa Mu Đại Thiên Sứ

Xếp Hạng Tên Nhân Vật Số Lần Reset Mu
1 s16.TeenBoy 689 1
2 s17.BlueSha 585 1
3 s19.VũHuy 125 1
4 s19.MrDW 98 1
5 s19.MéoKak 71 1
6 s19.Plus 55 1
7 s19.BốBéGấu 18 1
8 s19.CuXoan 16 1
9 s19.OroTina 16 1
10 s19.Dũng 14 1
11 s18.SweetPo 9 1
12 s19.Feel 8 1
13 s16.LinhMy 5 1
14 s19.daide 5 1
15 s19.MrXam 3 1
16 s19.Peter 1 1
17 s19.Roths 1 1
18 s18.Smee 1 1
19 s15.axacax 1 1